Kinderen

Individuele/Specialistische begeleiding:

Stichting LinQ is er voor kinderen en jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Hij/zij krijgt individuele begeleiding in de eigen leef- en woonomgeving of op de buitenlocatie van Stichting LinQ in Deurne. De begeleiding is afgestemd op de specifieke hulpvraag van het kind en de ouders of verzorgers. Deze is er altijd op gericht om de zelfredzaamheid van het kind te vergroten, zodat het kansrijker wordt in zijn/haar ontwikkeling.

  • Voor wie geschikt: kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar
  • Groepsgrootte: individueel

 

Therapeutische begeleiding/Equitherapie

Equitherapie is een vorm van therapie waarbij paarden ingezet worden in het ontwikkelingsproces van kinderen. Als kuddedier is het paard een zeer sensitief en sociaal dier, dat eerlijk en direct op andere mensen en paarden reageert. Het paard leeft in het hier en nu en heeft geen verborgen agenda. Dit maakt dat hij voor kinderen een veilige interactie-partner is; het paard accepteert het kind zoals het is. Tijdens de equitherapiesessies doet het kind bepaalde oefeningen en spelletjes naast en op het paard, afgestemd op de hulpvraag van het kind en de ouders of verzorgers.

  • Voor wie geschikt: kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
  • Groepsgrootte: individueel of in een klein groepje van max. 4 kinderen

 

Begeleiding bij schoolverzuim:

In deze begeleiding staat het hervinden van het zelfvertrouwen en motivatie om zelf weer aan de slag te gaan centraal. De basisvaardigheden die ook op school worden gevraagd, worden zowel individueel als in groepsverband geoefend. Dit alles vindt plaats in een buitenomgeving. Door het werken in een vaste structuur hervindt het kind/de jongere een nieuw ritme en wordt het – vaak lastig en ingewikkeld – thuisblijversgevoel doorbroken. Hiermee wordt een eerste stap gezet in een veranderingsproces waarin de jeugdige gaat ervaren hoe belangrijk het is om weer zelf verantwoordelijk te zijn voor zichzelf.

Stichting LinQ werkt samen met het onderwijs en stemt met de school af hoe de terugkeer kan worden bereikt. Ouders/verzorgers worden in het begeleidingsplan betrokken.

  • Voor wie geschikt: kinderen en jongeren tussen 6 tot 18 jaar
  • Groepsgrootte: individueel of in een klein groepje van max. 4 kinderen

Lees meer over de specifieke begeleiding als school even niet meer gaat.