Start op de nieuwe LinQ locatie

Vanaf 1 februari jl.is Stichting LinQ gestart op de nieuwe locatie DUKAAT 17b in Deurne. Onze nieuwe werkplek, naast de buitenlocatie, en de locatie Someren-Eind, is m.n. bedoeld om te gebruiken als werk-ervaringsplek  (MATCH) voor jongeren en jong volwassenen . Ook...

Als school (even) niet meer gaat…..!?

School is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen/jongeren. Het opdoen van kennis en vaardigheden maar ook het leren van en met elkaar in groepsverband, is voor de vorming van een kind/jongere van belang voor de rest van het leven. Maar wat als school...

Het kan…..!

In het begeleiden van kwetsbare kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van stevig kaderstellend gedrag. Structuur en ordening vanuit begeleiding maakt dat het duidelijk is voor de kinderen en zij weten daarmee precies waar zij zich aan moeten houden. Beloning en straf...