Onze aanpak

Je goed voelen

Wanneer je goed in je vel zit, gaat alles beter en heb je meer plezier in de dingen die je doet, ook als het iets is wat je op dat moment liever niet wil. ‘Je goed voelen’ is het vertrekpunt in de begeleiding van Stichting LinQ. Dan pas sta je helemaal open om te leren en te groeien.

Stichting LinQ onderscheidt zich door:

  • iedereen te zien als individu aan wie we op maat een antwoord op vragen geven;
  • geen wachttijden te laten ontstaan;
  • te werken met professionals en specialisten;
  • transparant en duidelijk te zijn;
  • de keuzes die we maken voor maatwerkprogramma’s en een breed aanbod aan diensten;
  • helderheid over de mogelijkheden van vergoedingen en subsidiemogelijkheden.

Heldere aanpak

Voor iedereen die met een vraag bij Stichting LinQ komt, wordt direct een afspraak gemaakt met een LinQ-medewerker. Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag verhelderd en wordt bekeken wat Stichting LinQ kan betekenen.

Samen met de cliënt staan we in het midden van een denkbeeldige rotonde en kijken we welke afslag het beste past bij de vraag. Aan de cliënt wordt een LinQ-coördinator gekoppeld die het traject verder begeleidt. Door onze heldere aanpak ontstaan er geen onduidelijkheden en voorkomen we vertraging in het hulpverleningstraject.