Leefwereld

Door aan te sluiten bij de belangstelling en de leefwereld van de jeugdige, ontstaat er snel verbinding en verandert ‘moeten’ in ‘willen’. Stichting LinQ kiest de belangstelling van het kind als uitgangspunt. Hierdoor ontstaat er snel een basisgevoel van vertrouwen en veiligheid en vallen voor het kind/de jongere belangrijke redenen om iets niet leuk te vinden al snel weg.

Door het buiten actief aan de slag te zijn, ontstaat er nieuwe energie voor creativiteit en het gevoel dat je, samen met anderen, weer aan leuke dingen kunt werken. De ‘Groene Draad’ vormt de basis van de begeleidingsprogramma’s. Daarnaast is er veel ruimte voor creativiteit. Samen met het kind of de jongere wordt een programma opgesteld waarin de verzorging van de dieren een vaste plek heeft. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van hetgeen er is in de omgeving en is ook duurzaamheid een belangrijk aspect.

Kus de kikker

Ieder kind of jongere heeft kwaliteiten en vaardigheden waarop ze trots mogen zijn. Het is belangrijk dat vooral het kind/de jongere dit ook zelf gaat zien en voelen. In onze begeleiding willen we de aanwezige kwaliteiten zichtbaar maken en aan het kind/de jongere meegeven dat hij/zij daarop trots mag zijn.

Net zoals de prinses die de kikker kust: In ieder kind/jongere schuilt een prins.


FROSCH:

  • F: Fier
  • R: Relatie
  • O: Open
  • S: Samen
  • C: Creatief
  • H: Heelheid

 Stichting LinQ doet MEER en ANDERS!