Vergoeding

Stichting LinQ is aanbesteed bij diverse gemeentes, waaronder het samenwerkingsverband Peelgemeenten. Heeft u een indicatie voor zorg/begeleiding, dan kan de hulpverlening veelal vergoed worden. Wanneer dit niet het geval is, hanteert Stichting LinQ een helder systeem van de te berekenen kosten. Tijdens het intakegesprek wordt een kostenberekening gemaakt en worden de mogelijke vergoedingen waar u aanspraak op kunt maken op een rij gezet.

 

Kunnen wij je ergens mee helpen?