School is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen/jongeren. Het opdoen van kennis en vaardigheden maar ook het leren van en met elkaar in groepsverband, is voor de vorming van een kind/jongere van belang voor de rest van het leven. Maar wat als school (even) niet meer gaat? Als het vastloopt op school of als er situaties zijn buiten school die maken dat het (tijdelijk) niet lukt om naar school te gaan? Ook al doet de omgeving (ouders, verzorgers) en de school hun uiterste best maar lukt het niet meer om naar school te gaan.

Stiching-LinQ weet uit ervaring hoe lastig en ingewikkeld het is als een kind of jongere thuis blijft van school. De thuissituatie raakt ontregeld en de leerplicht eist dat ieder kind naar school gaat. Vele lastige gesprekken volgen en in de situatie komt geen verandering. Het gaat (even) niet meer…!

(lees verder over het aanbod van Stichting-LinQ)