School is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het opdoen van kennis en vaardigheden maar ook het leren van en met elkaar in groepsverband, is voor de vorming van de scholier van belang voor de rest van het leven. Maar wat als school (even) niet meer gaat? Als de leerling vastloopt met de lesstof of in de omgang met andere leerlingen? Of situaties zich buiten school voordoen die maken dat het tijdelijk of voor de langere duur niet lukt om naar school te gaan? Ondanks dat de omgeving (ouders, verzorgers) en de school hun uiterste best doen. De thuissituatie raakt ontregeld en de leerplicht eist dat ieder kind naar school gaat. Vele lastige gesprekken volgen en in de situatie komt geen verandering. Het gaat (even) niet meer…!

Redenen schoolverzuim

Stiching LinQ weet uit ervaring hoe lastig en ingewikkeld het is als een kind of jongere thuisblijft van school. Uit de vele gesprekken met ouders, begeleiders, leerkrachten en vooral met kinderen en jongeren, blijken het gebrek aan motivatie en de verloren verbinding met school belangrijke redenen voor schoolverzuim. Maar ook het gebrek aan zelfvertrouwen en zelfs angst zijn redenen voor thuisblijven. Het langdurig thuis zijn, maakt de terugkeer naar school alleen maar lastiger met als gevolg een situatie waarin de jeugdige in een isolement raakt.

Begeleidingsplan Stichting LinQ

In de begeleiding staan het hervinden van het zelfvertrouwen en motivatie om zelf weer aan de slag te gaan centraal. De basisvaardigheden die ook op school worden gevraagd, worden zowel individueel als in groepsverband geoefend. Dit gebeurt in een buitenomgeving. Door het werken in een vaste structuur hervindt het kind of de jongere een nieuw ritme en wordt het thuisblijversgevoel doorbroken. Hiermee wordt een eerste stap gezet in een veranderingsproces waarin de jeugdige gaat ervaren hoe belangrijk het is om weer zelf verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. Ook ouders en eventuele andere betrokkenen worden in het begeleidingsplan betrokken. Samen wordt gekeken wat een goed passend plan van aanpak is.

Vertrouwen en veiligheid

Stichting LinQ kiest de belangstelling van het kind als uitgangspunt. Hierdoor ontstaat er snel een basisgevoel van vertrouwen en veiligheid en vallen voor het kind of de jongere belangrijke redenen om iets niet leuk te vinden al snel weg.

Door buiten actief aan de slag te zijn, ontstaan er nieuwe energie voor creativiteit en het gevoel dat je, samen met anderen, weer aan leuke dingen kunt werken.

De ‘Groene Draad’ vormt de basis van de begeleidingsprogramma’s. Daarnaast is er veel ruimte voor creativiteit. Samen met de cliënt wordt een programma opgesteld waarin de verzorging van de dieren een vaste plek heeft. Zie ook equitherapie.

Samenwerking met onderwijs

Stichting LinQ werkt met een ‘witte vlag’ samen met onderwijs. Hiermee wordt bedoeld dat we het belang van onderwijs onderschrijven en heel graag willen afstemmen hoe de terugkeer naar school kan worden bereikt.

Beschikking

Stichting LinQ heeft een contract met 29 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Deze gemeenten kunnen een beschikking voor begeleiding afgeven voor de begeleiding die Stichting LinQ kan bieden. Hiervoor is meestal een indicatie/diagnose vereist. Door contact op te nemen met Stichting LinQ (info@stichting-linq.nl) of met de gemeente van uw woonplaats kunnen ouders/verzorgers alle informatie krijgen voor het bewandelen van de juiste weg.