Werken onder begeleiding (WOB)

Werken onder begeleiding (WOB)

Op onze buitenlocatie in Deurne biedt Stichting LinQ deze vorm van begeleiding aan. Deze buitenlocatie biedt jongvolwassenen een veilige plek waar zij, individueel of in groepsverband, in hun eigen tempo kunnen werken aan het vergroten van hun zelfvertrouwen, het verbeteren van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en het ontwikkelen van specifieke werk gerelateerde vaardigheden. Er zijn allerlei activiteiten mogelijk, zoals het verzorgen van de vele boerderijdieren, houtbewerking, creatieve activiteiten, terreinonderhoud, werken in de moestuin… Afhankelijk van de persoonlijke interesse van de jongere wordt een uitdagend programma samengesteld.

  • Voor wie geschikt: jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar
  • Groepsgrootte: individueel of in groepsverband
Werkervaringsplek (WEP)

Werkervaringsplek (WEP)

Voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen kan de afstand tot de arbeidsmarkt dermate groot zijn dat de stap om daar daadwerkelijk op een geschikte plaats aan de slag te gaan soms te groot is. Door te werken aan arbeidsvaardigheden in een daarvoor veilige omgeving (op de boerderij of een geschikte stageplek) ontstaan er mogelijkheden die voorheen niet mogelijk leken. Vanzelfsprekend wordt de begeleiding afgestemd op de vraag en de mogelijkheden van de jongere of jongvolwassene.

  • Voor wie geschikt: jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar
  • Groepsgrootte: individueel
Begeleid wonen en werken

Begeleid wonen en werken

Volwassen en zelfstandig worden, gaan niet altijd vanzelf. Soms lopen jongeren vast in hun ontwikkeling naar volwassenheid en uit dit zich in problemen in de woonsituatie, op school of op het werk. Het begeleidingsprogramma van Stichting LinQ biedt jongeren middels een intensief en actief ontwikkelingsprogramma een basis om weer goed te functioneren in de thuissituatie en op school of het werk.

  • Voor wie geschikt: jongvolwassenen vanaf 18 jaar
  • Groepsgrootte: individueel

Diagnostiek

Soms is het niet duidelijk waar de problemen precies vandaan komen en kan aanvullend onderzoek (diagnostiek) die duidelijkheid wel geven. Bij Stichting LinQ is een GZ-psycholoog aangesloten die onderzoeken kan uitvoeren.

Vergoeding

Stichting LinQ is aanbesteed bij diverse gemeentes, waaronder het samenwerkingsverband Peelgemeenten. Heeft u een indicatie voor zorg/begeleiding, dan kan de hulpverlening veelal vergoed worden. Wanneer dit niet het geval is, hanteert Stichting LinQ een helder systeem van de te berekenen kosten. Tijdens het intakegesprek wordt een kostenberekening gemaakt en worden de mogelijke vergoedingen waar u aanspraak op kunt maken op een rij gezet.