Individuele / specialistische begeleiding

Individuele / specialistische begeleiding

 

Stichting LinQ is er voor kinderen en jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Hij/zij krijgt individuele begeleiding in de eigen leef- en woonomgeving of op de buitenlocatie van Stichting LinQ in Deurne. De begeleiding is afgestemd op de specifieke hulpvraag van het kind en de ouders of verzorgers. Deze is er altijd op gericht om de zelfredzaamheid van het kind te vergroten, zodat het kansrijker wordt in zijn/haar ontwikkeling.

  • Voor wie geschikt: kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar
  • Groepsgrootte: individueel
Therapeutische begeleiding

Therapeutische begeleiding

Equitherapie is een vorm van therapie waarbij paarden ingezet worden in het ontwikkelingsproces van kinderen. Als kuddedier is het paard een zeer sensitief en sociaal dier, dat eerlijk en direct op andere mensen en paarden reageert. Het paard leeft in het hier en nu en heeft geen verborgen agenda. Dit maakt dat hij voor kinderen een veilige interactie-partner is; het paard accepteert het kind zoals het is. Tijdens de equitherapiesessies doet het kind bepaalde oefeningen en spelletjes naast en op het paard, afgestemd op de hulpvraag van het kind en de ouders of verzorgers.

  • Voor wie geschikt: kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
  • Groepsgrootte: individueel of in een klein groepje van max. 4 kinderen
Begeleiding bij schoolverzuim

Begeleiding bij schoolverzuim

In deze begeleiding staat het hervinden van het zelfvertrouwen en motivatie om zelf weer aan de slag te gaan centraal. De basisvaardigheden die ook op school worden gevraagd, worden zowel individueel als in groepsverband geoefend. Dit alles vindt plaats in een buitenomgeving. Door het werken in een vaste structuur hervindt het kind/de jongere een nieuw ritme en wordt het – vaak lastig en ingewikkeld – thuisblijversgevoel doorbroken. Hiermee wordt een eerste stap gezet in een veranderingsproces waarin de jeugdige gaat ervaren hoe belangrijk het is om weer zelf verantwoordelijk te zijn voor zichzelf.

Stichting LinQ werkt samen met het onderwijs en stemt met de school af hoe de terugkeer kan worden bereikt. Ouders/verzorgers worden in het begeleidingsplan betrokken.

  • Voor wie geschikt: kinderen en jongeren tussen 6 tot 18 jaar
  • Groepsgrootte: individueel of in een klein groepje van max. 4 kinderen

Lees meer over de specifieke begeleiding als school even niet meer gaat.

Pony Power voor Kids

Pony Power voor Kids

Tijdens de lessen van Pony Power voor Kids ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Ook leren zij omgaan met emoties en grenzen aangeven. 

Doordat zowel het paard als de coach directe feedback geeft, is de cursus heel effectief en waardevol voor de ontwikkeling van een kind.  Door te doen, te ervaren en te beleven groeien de kinderen als persoon. Zij leren vaardigheden die zij direct toepassen in hun dagelijks leven. 

  • Voor wie geschikt: kinderen van 6 tot 12 jaar
  • Groepsgrootte: 4 tot 6 kinderen
  • Contact en informatie: via info@paardenavontuur.nl of telefonisch: 06-14445877

De cursus bestaat uit 5 lessen en een terugkommiddag. Een werkboek en diploma zijn bij de cursus inbegrepen. Lees ook meer over deze vorm van begeleiding op de website van Pony Power voor Kids

 

Diagnostiek

Soms is het niet duidelijk waar de problemen precies vandaan komen en kan aanvullend onderzoek (diagnostiek) die duidelijkheid wel geven. Bij Stichting LinQ is een GZ-psycholoog aangesloten die onderzoeken kan uitvoeren.

Vergoeding

Stichting LinQ is aanbesteed bij diverse gemeentes, waaronder het samenwerkingsverband Peelgemeenten. Heeft u een indicatie voor zorg/begeleiding, dan kan de hulpverlening veelal vergoed worden. Wanneer dit niet het geval is, hanteert Stichting LinQ een helder systeem van de te berekenen kosten. Tijdens het intakegesprek wordt een kostenberekening gemaakt en worden de mogelijke vergoedingen waar u aanspraak op kunt maken op een rij gezet.