Stichting LinQ biedt zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Zodat zij weer naar school of naar werk gaan. 

Met onze begeleiding in Deurne en omgeving, van boerderij tot bos, sluiten we aan op de leefwereld van cliënten. We hebben zelfs een horeca- en media-omgeving! Met deze aanpak gaan we uit van kansen in ontwikkeling, zodat we tot praktische en duurzame oplossingen komen. Zo maken wij met ons professionele en ervaren kernteam het verschil in begeleiding.

We vinden openheid en transparantie belangrijk. Daarom werken we met vooraf opgestelde en afgestemde doelen. Stap voor stap, binnen een begeleidings- en/of behandelplan. Zodat we met onze aanpak op korte en lange termijn doelen behalen.

Een zorgtraject bij Stichting LinQ in vijf stappen: 

1. Afspraak

We maken een afspraak met iedereen die met een vraag bij Stichting LinQ komt.

w

2. Afstemmen

Tijdens het eerste gesprek verhelderen we de hulpvraag en kijken we wat Stichting LinQ kan betekenen.

3. Richting

Samen met de cliënt staan we in het midden van een denkbeeldige rotonde en kijken we welke afslag het beste bij de vraag past.

4. Koppeling

We koppelen aan de cliënt een LinQ-begeleider die het traject verder begeleidt

5. Evaluatie

We reflecteren continu. Daardoor ontstaan er geen onduidelijkheden en voorkomen we vertraging in het traject