Over ons

Stichting LinQ is een samenwerkingsverband van professionele coaches, begeleiders en behandelaars die zich inzetten voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen. LinQ is de schakel tussen wat mensen willen en wat ze kunnen binnen verschillende leeftijdsgroepen, zowel in groepsverband als individueel.

Zowel voor de korte als langere termijn kan het kind of de jongere door een van de specialisten begeleid worden om beter om te gaan met de situatie of het vraagstuk.

Frans Jaspers

Frans Jaspers

 

Frans (1955 / Focus) is een coach met veel ervaring in onderwijs en zorg. Vanuit zijn werk in het onderwijs is hij als geen ander op de hoogte van begeleidingsprogramma’s voor jongeren en jong volwassenen. Gedreven, resultaatgericht en inspiratievol werken aan een positieve verandering zijn kenmerkend voor zijn aanpak.

Sandra Cuppen

Sandra Cuppen

 

Sandra (1971/ Coaching & Begeleiding) heeft veel ervaring in de begeleiding van kinderen die extra zorg vragen. Vanuit haar onderwijsachtergrond stelt Sandra de individuele vraag van een kind centraal en zoekt zij naar antwoorden die passend zijn voor het betreffende kind en zijn omgeving. Verbinding, betrokkenheid en creativiteit zijn typerend voor haar manier van werken.

Raymond van Wetten

Raymond van Wetten

 

Raymond (1969 / Studio Eigenaardig) heeft ervaring als leerkracht, schoolleider en coach in het onderwijs. Naast zijn eigen praktijk Studio Eigenaardig werkt hij binnen Stichting LinQ als begeleider. Zijn begeleiding is gericht op verbinding, spiegelen en kansen bieden. Samen met zijn collega’s bij LinQ zorgt hij voor een passende oplossing op elke begeleidingsvraag.

Linda van Veggel

Linda van Veggel

 

Linda (1975 / Raak begeleiding) werkt mede als ondersteuner/procesbegeleider bij Stichting LinQ. Ze zorgt dat de randvoorwaarden goed geregeld zijn, zodat de daadwerkelijke begeleiding van de kinderen, jongeren en volwassenen zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. Ook zet ze haar ervaring, als leerkracht en leidinggevende in het onderwijs, in om als begeleider zorg op maat te kunnen bieden. Kijken naar talenten, mensen echt horen en zien, is een basis voor de verdere ontwikkeling.

Julia Jaspers

Julia Jaspers

 

Julia (1984 / Paard en Avontuur) is begeleider, coach en equitherapeut met veel ervaring in de pedagogische (gezins-)hulpverlening. Inspiratie haalt zij uit de natuur, het werk met paarden en de inzet van deze dieren in het ontwikkelingsproces van kinderen en jongeren. Enthousiasme, betrokkenheid en zorgvuldigheid zijn termen die passen bij haar manier van werken.

Ben Franssen

Ben Franssen

 

Ben (1958) heeft als adviseur/gz-psycholoog in het speciaal en voortgezet onderwijs gewerkt. Daarna is hij twaalf jaar directeur geweest van een school voor speciaal onderwijs  in Eindhoven; een samenwerking van drie scholen voor kinderen met auditieve en communicatieve problemen. Binnen Stichting LinQ treedt Ben met zijn jarenlange ervaring als gz-psycholoog op als supervisor.

Simon Everaerts

Simon Everaerts

 

Simon (1979 / Studio Eigenaardig) heeft ervaring als leerkracht, coördinator en coach in het onderwijs. Daarnaast is hij werkzaam geweest als software ontwikkelaar. Naast zijn eigen praktijk Studio Eigenaardig werkt hij binnen Stichting LinQ als begeleider. Zijn begeleiding is gericht op het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en samen onderzoeken naar wat wél kan. Rustig, betrouwbaar en flexibel in zijn aanpak zijn typerend voor zijn manier van werken. 

Rinda Jöris

Rinda Jöris

 

Rinda (1976 / Op stap coaching & begeleiding) heeft ervaring in de begeleiding van jongeren en hun ouders met een verstandelijke/lichamelijke beperking en de GGZ Jeugdzorg. Vanuit haar achtergrond als gezinscoach werkt Rinda altijd op maat: ze staat naast de jongere en zijn netwerk, observeert en zoekt verbinding zodat er een samenwerking ontstaat. Rinda gaat samen met de jongere op zoek naar mogelijkheden, kwaliteiten en vooral nieuwe kansen! 

Renske Luijten-Venmans

Renske Luijten-Venmans

 

Renske (1974) www.alleskidz.net & www.chiaro-coaching-counseling.nl    is coach, autisme-specialist, orthopedagoog en schoolpsycholoog i.o. Renske heeft ervaring in alle lagen van het onderwijs, van regulier tot speciaal en van kleuters tot universiteit. Bij LinQ draagt ze haar steentje bij in beeldvorming, onderzoek, ondersteuning naar ouders en begeleiding. Renske zet graag het kind of de jongere centraal. Handelingsgericht werken, enthousiast, vertrouwen en buiten de box denkend zijn woorden die passend zijn bij Renske. 
Quirine Zegers-Verhagen

Quirine Zegers-Verhagen

 

Quirine (1988, Devohtion) heeft ervaring als begeleider en coach met als specialisatie het coachen met inzet van paarden. Ze werkt als begeleidster binnen Stichting LinQ. Rust, vertrouwen en enthousiasme zijn begrippen die kenmerkend zijn voor haar manier van werken. 
 

Kunnen wij je ergens mee helpen?