Over ons

Stichting LinQ is een samenwerkingsverband van professionele coaches, begeleiders en behandelaars die zich inzetten voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen. LinQ is de schakel tussen wat mensen willen en wat ze kunnen binnen verschillende leeftijdsgroepen, zowel in groepsverband als individueel.

Zowel voor de korte als langere termijn kan het kind of de jongere door een van de specialisten begeleid worden om beter om te gaan met de situatie of het vraagstuk.

Frans Jaspers

Frans Jaspers

 

Frans (1955 / Focus) is een coach met veel ervaring in onderwijs en zorg. Vanuit zijn werk in het onderwijs is hij als geen ander op de hoogte van begeleidingsprogramma’s voor jongeren en jong volwassenen. Gedreven, resultaatgericht en inspiratievol werken aan een positieve verandering zijn kenmerkend voor zijn aanpak.

Sandra Cuppen

Sandra Cuppen

 

Sandra (1971/ Coaching & Begeleiding) heeft veel ervaring in de begeleiding van kinderen die extra zorg vragen. Vanuit haar onderwijsachtergrond stelt Sandra de individuele vraag van een kind centraal en zoekt zij naar antwoorden die passend zijn voor het betreffende kind en zijn omgeving. Verbinding, betrokkenheid en creativiteit zijn typerend voor haar manier van werken.

Raymond van Wetten

Raymond van Wetten

 

Raymond (1969 / Studio Eigenaardig) heeft ervaring als leerkracht, schoolleider en coach in het onderwijs. Naast zijn eigen praktijk Studio Eigenaardig werkt hij binnen Stichting LinQ als begeleider. Zijn begeleiding is gericht op verbinding, spiegelen en kansen bieden. Samen met zijn collega’s bij LinQ zorgt hij voor een passende oplossing op elke begeleidingsvraag.

Julia Jaspers

Julia Jaspers

 

Julia (1984 / Paard en Avontuur) is begeleider, coach en equitherapeut met veel ervaring in de pedagogische (gezins-)hulpverlening. Inspiratie haalt zij uit de natuur, het werk met paarden en de inzet van deze dieren in het ontwikkelingsproces van kinderen en jongeren. Enthousiasme, betrokkenheid en zorgvuldigheid zijn termen die passen bij haar manier van werken.

Simon Everaerts

Simon Everaerts

 

Simon (1979 / Studio Eigenaardig) heeft ervaring als leerkracht, coördinator en coach in het onderwijs. Daarnaast is hij werkzaam geweest als software ontwikkelaar. Naast zijn eigen praktijk Studio Eigenaardig werkt hij binnen Stichting LinQ als begeleider. Zijn begeleiding is gericht op het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en samen onderzoeken naar wat wél kan. Rustig, betrouwbaar en flexibel in zijn aanpak zijn typerend voor zijn manier van werken. 

Rinda Jöris

Rinda Jöris

 

Rinda (1976 / Op stap coaching & begeleiding) heeft ervaring in de begeleiding van jongeren en hun ouders met een verstandelijke/lichamelijke beperking en de GGZ Jeugdzorg. Vanuit haar achtergrond als gezinscoach werkt Rinda altijd op maat: ze staat naast de jongere en zijn netwerk, observeert en zoekt verbinding zodat er een samenwerking ontstaat. Rinda gaat samen met de jongere op zoek naar mogelijkheden, kwaliteiten en vooral nieuwe kansen! 

Jaap Spooren

Jaap Spooren

Jaap (1981 / bureau Jasp) heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs en de jeugdzorg. Samen met de jongere zoekt Jaap naar een passende manier van begeleiden die nieuwe kansen bieden voor de cliënt en zijn omgeving. Rust, vertrouwen en en betrokkenheid zijn kenmerken die passen bij zijn manier van werken.
 
Quirine Zegers-Verhagen

Quirine Zegers-Verhagen

 

Quirine (1988, Devohtion) heeft ervaring als begeleider en coach met als specialisatie het coachen met inzet van paarden. Ze werkt als begeleidster binnen Stichting LinQ. Rust, vertrouwen en enthousiasme zijn begrippen die kenmerkend zijn voor haar manier van werken. 
 

Kunnen wij je ergens mee helpen?